Προσωπικό

Διευθυντής

Θεολόγου Δημήτριος  ΠΕ13

Υποδιευθυντής

Σαμαράς Θεόδωρος  ΠΕ04.01

Καθηγητές

ΠΕ01 Θεολόγοι  
   
ΠΕ02 Φιλόλογοι Αποστολάκου Δάφνη
  Δεληγιάννη Ελένη
  Κουτσοκώστα Αικατερίνη
  Μπουσμπούκη Σύλβια
  Πετικάς Χρήστος
  Σιαμπαρίνα Χάιδω
ΠΕ03 Μαθηματικοί Λάζος Νικόλαος
  Τσιουμπανίκα Σουλτάνα
ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών Βαλάσης Βλάσιος
  Κορομπίλης Κωσταντίνος
ΠΕ05 Γαλλικών Δημητριάδου Ανδρονίκη
ΠΕ06 Αγγλικών Πουρνάρα Στυλιανή
   
ΠΕ07 Γερμανικών Τσιτσόλκου Ελένη
  Τοκμακίδου Αλεξάνδρα
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Παπαδοπούλου Σοφία
ΠΕ011 Φυσικής Αγωγής Ελευθεριάδης Ηλίας
  Σιαλάκης Ευάγγελος
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας Σπυρίδου Μαρία
ΠΕ16 Μουσικής Καλούμενος Ευάγγελος
ΠΕ17 Τεχνολογίας Κεχαΐδου Ελένη
ΠΕ19 Πληροφορικής Πιτσούλη Αναστασία